Generalforsamling i KTK - torsdag 22. marts kl. 18.30

KTK afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30 i Café Bane 8, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag til behandling af generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest torsdag den 1. marts på ktk@ktk-tennis.dk

Der vil traditionen tro være mulighed for spisning i caféen inden. Mere info følger med udsendelsen af endelig dagsorden 8. marts (se foreløbig dagsorden vedhæftet).

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents