Referat af Generalforsamlingen afholdt 30. marts

Torsdag den 30. marts blev den årlige generalforsamling afholdt i KTK.
Der var udskiftning på en enkelt post i bestyrelsen, da Breddeudvalgsformand, Steen Steensberg, på forhånd havde valgt ikke at genopstille. Axel Holm blev valgt som ny Breddeudvalgsformand, mens Steen fortsætter sit store frivillige arbejde som udvalgsmedlem.
Charlotte Petersen blev (gen)valgt som suppleant, mens Paul Moberg Hasen er ny mand som suppleant.
Der var ingen forslag til vedtægtsændringer, mens regnskab og budget (vedhæftet) samt uændrede kontingentsatser blev godkendt.

Det godkendte referat er vedhæftet.

Mvh Bestyrelsen
Lars Abat (Formand), Anne Høybye Hansen (Kasserer), Anders Lagerberg (Turneringsleder), Winnie Harbo Holst (Juniorudvalgsformand), Axel Holm (Breddeudvalgsformand), Peter Schøller Rasmussen (Anlægsinspektør), Ismar Ramadanovic (Sekretær), Charlotte Petersen (suppleant), Paul Moberg Hasen (suppleant)


 

 
  Download documents