Indkaldelse til Generalforsamling i KTK - tirsdag 26. marts kl. 18.30

Der indkaldes hermed til Kløvermarkens Tennis Klubs ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30 i Café Bane 8 på Kløvermarksvej 34, 2300 Kbh S

Der vil traditionen tro være mulighed for spisning i caféen inden, og tilmelding kan ske i caféen, på tlf 40263687 eller på mail mad@hosbuller.dk

Vedhæftet er indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2018 og budget for 2019. Sammen med regnskab og budget for KTK findes også samlet opgørelse for KTK og KTSC (Kløvermarkens Tennis & Squashcenter) samt budget for KTSC for 2019.

Desuden er vedhæftet to filer med forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen har også modtaget en liste med punkter at tage stilling til fra nogle medlemmer. Bestyrelsen mener ikke, at punkterne generelt er formuleret som reelle forslag til at tage op under punkt 5, men punkterne er vedhæftet til orientering og kan evt. tages op under punkt 10.

Da vores juniorleder, Winnie, ikke genopstiller har vi desuden vedhæftet en lille beskrivelse af ansvarsområder og arbejdsopgaver, så eventuelt interesserede kan danne sig et indtryk af rollen.

Sæt kryds i kalenderen og mød op!

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents