Indkaldelse til Generalforsamling i KTK - torsdag 22. marts kl. 18.30

Der indkaldes hermed til Kløvermarkens Tennis Klubs ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.30 i Café Bane 8 på Kløvermarksvej 34, 2300 Kbh S

Der vil traditionen tro være mulighed for spisning i caféen inden, og tilmelding kan ske i caféen, på tlf 40263687 eller på mail mad@hosbuller.dk

Vedhæftet er indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2017 og budget for 2018.

Desuden er vedhæftet tre filer med forslag til generalforsamlingen.

Sæt kryds i kalenderen og mød op!

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents