Referat af Generalforsamlingen afholdt 22. marts

Torsdag den 22. marts blev den årlige generalforsamling afholdt i KTK.
Der var udskiftning på flere poster i bestyrelsen, da Kasserer, Anne Høybye Hansen, Turneringsleder, Anders Lagerberg, og IT- og Kommunikationsansvarlig, Ismar Ramadanovic, på forhånd havde valgt ikke at genopstille. Desuden havde Breddeudvalgsformand, Axel Holm, trukket sig fra bestyrelsen inden generalforsamlingen.
På bestyrelsens indstilling blev følgende valgt ind som nye medlemmer i bestyrelsen:
Kasserer: Mads Terp
Turneringsleder: Mads Høyer
IT- og Kommunikationsansvarlig: Charlotte Petersen
Breddeudvalgsformand: Paul Moberg Hasen

Der blev ikke valgt nogen suppleanter til at afløse de to, Charlotte og Paul, som trådte ind i bestyrelsen.
Der blev godkendt mindre vedtægtsændringer i relation til KTK's indmelding i DGI, og desuden blev flere indsendte forslag til generalforsamlingen diskuteret, mens regnskab og budget samt uændrede kontingentsatser blev godkendt.

Det godkendte referat er vedhæftet.

Mvh Bestyrelsen
Lars Abat (Formand), Mads Terp (Kasserer), Mads Høyer (Turneringsleder), Winnie Harbo Holst (Juniorudvalgsformand), Paul Moberg Hasen (Breddeudvalgsformand), Peter Schøller Rasmussen (Anlægsinspektør), Charlotte Petersen (IT- og Kommunikationsansvarlig)

 
  Download documents