Træning

Træning

Har du lyst til at lære at spille tennis, så har KTK Junior et varieret udbud af træningshold for alle børn og unge fra 5 år og opefter.

Ønsker du at starte på at spille tennis skal du kontakte Juniorlederen/Cheftræneren for at lave en aftale om prøvetræning. Man kan kun komme til prøvetræning efter aftale med Juniorlederen/Cheftræneren - og kan derfor kun deltage i træningen efter forudgående aftale. Vi tilbyder to gange gratis prøvetræning inden man beslutter sig for at melde sig ind.
Går man allerede til tennis og har en ven/kammerat som ønsker at spille tennis, skal de også først kontakte Juniorlederen/Cheftræneren.

Man betaler særskilt for det antal gange man ønsker at træne om ugen. Herudover betales der et kontingent, som opkræves én gang årligt. Ved indmeldelse betales også et éngangs indmeldelsesgebyr.

Som medlem af KTK Juniortennis vil du også få tilbudt deltagelse i KTK Juniors mange aktiviteter i løbet af året.
Vi stiller krav om at alle vores betalende medlemmer bærer et synligt skotag, som udleveres af træneren når medlemsskabet er aktiviteret.

Aktuelt, netop nu: For opskrivning af nye medlemmer til venteliste for juniortræning i udendørs 2021 - kontakt Juniorleder/Cheftræner via email. 

Email: ktk.juniortennis@gmail.com

Om KTK Juniortræning

Vision: Alle børn og unge kan lære at spille tennis. Vi underviser efter Play & Stay konceptet, som betyder at alle børn udfordres i forhold til deres alder og niveau. Alle vores trænere er træneruddannede og certificeret af Dansk Tennis Forbund eller lignende. 
Medlem: Deltagelse i træning forudsætter aftale med Cheftræner/Juniorleder og er betinget af, at der er betalt for træning og medlemsskab og at der bæres skotag. Det er et krav, at man er undervisningsparat og følger trænerens instruktioner. Vi spiller i udgangspunktet med maksimalt 6 deltagere på et hold for at sikre optimal indlæring - dog kan der være mulighed for flere deltagere på de yngste hold.
  Holdfordeling meldes ud inden sæsonstart.
Mini tennis: For de allermindste 5-6 årige er der et tilbud om mini-tennis, hvor man med skumbolde introduceres til tennis-teknikkerne.
Indmeldelse: Registrering og deltagelse i holdundervisning sker efter henvendelse til Juniorlederen/Cheftræneren på ktk.juniortennis@gmail.com

Contact e-mail:

Name E-mail
Mathias Holm Kristensen (Cheftræner) ktk.juniortennis@gmail.com

Other services