Træning

Træning

Har du lyst til at lære at spille tennis, så har KTK Junior et varieret udbud af træningshold for alle børn og unge fra 5 år og opefter. Ønsker du at starte på at spille tennis skal du kontakte kontoret for at lave en aftale om prøvetræning. Man betaler særskilt for det antal gange man ønsker at træne om ugen. Herudover betales der et kontingent, som opkræves én gang årligt. Ved indmeldelse betales også et éngangs indmeldelsesgebyr. Man kan kun komme til prøvetræning efter aftale med Juniorleder eller Chef-træneren - og kan derfor kun deltage i træningen efter forudgående aftale. Går man allerede til tennis og har en ven/kammerat som ønsker at spille tennis, skal de også først kontakte kontoret. Vi tilbyder to gange gratis prøvetræning inden man beslutter sig for at melde sig ind. Som medlem af KTK Junior tennis vil du også få tilbudt deltagelse i KTK Juniors mange aktiviteter i løbet af året. Vi stiller krav om at alle vores betalende medlemmer bærer et synligt sko-tag, som udleveres så snart medlemsskabet er aktiviteret.

Aktuelt, netop nu: - opskrivning af nye medlemmer til junior træning for udendørssæsonen 2019 er nu åben. Henvendelser til cheftræner Mathias Kristensen via email. 

Email: ktk.juniortennis@gmail.com

Om KTK Junior træning

Vision: Alle børn og unge kan lære at spille tennis. Vi underviser efter Play & Stay konceptet, som betyder at alle børn udfordres i forhold til deres alder og niveau. Alle vores trænere er træneruddannede og certificeret af Dansk Tennis Forbund eller lignende. 
Medlem: Deltagelse i træning forudsætter aftale med kontoret (Juniorleder) og er betinget af, at der er betalt for træning og medlemsskab og at der bæres sko-tag. Det er et krav, at man er undervisningsparat og følger trænerens instruktioner. Vi spiller i udgangspunktet med maksimalt 6 deltagere på et hold for at sikre optimal indlæring - dog kan der være mulighed for flere deltagere på de yngste hold.
  Holdfordeling meldes ud inden sæson-start.
Mini tennis: For de aller mindste 5-6 årige er der et tilbud om mini-tennis, hvor man med skumbolde introduceres til tennis-teknikkerne.
Indmeldelse: Registrering og deltagelse i holdundervisning sker efter henvendelse til kontoret (Juniorlederen) på ktk.juniortennis@gmail.com

 

Priser for udendørs træning 2019 (1.maj til 24.september) Træningspause i ugerne 27->32. Lukket på helligdage.

Eksempel på antal mulige træningstimer ugentlig Pris
1 time  800 kr
2 timer 1600 kr
3 timer 2400 kr

Ønskes flere timer kontakt Juniorlederen.

 

Contact e-mail:

Name E-mail
Trine Thorborg Lok (Juniorleder) ktk.juniortennis@gmail.com

Other services