Firmamedlemskaber

For firmaer/foreninger der ønsker at benytte KTKs tennisanlæg.

Der findes 2 typer medlemskaber, og derudover kan KTKs baner lejes ud til enkeltarrangementer.

  1. Firmamedlemskab

Kontingentet for et firmamedlemskab er 1.800 kr. for en sæson. Medlemskabet giver firmaets/foreningens medarbejdere/medlemmer rettighed til at booke indendørs baner til 210 kr. i timen (almindelig gæstetakst er 250 kr.). Alle banebookinger aftales med KTKs bestyrelse og bookes og betales normalt forud kvartalsvist. Der er begrænsninger på hvor mange baner, der kan bookes, specielt i prime time.

Medlemskabet giver endvidere firmaets/foreningens medarbejdere/medlemmer ret til at købe indendørs baner til samme pris som KTKs medlemmer.

Medlemskabet giver ikke rettigheder i forhold til udendørs baner. De kan som for alle andre bookes til normal gæstepris.

Firmaets/foreningens medlemmer bærer ikke tags.

 

  1. Individuelle kontingenter

Firmaet/foreningen køber et antal seniormedlemskaber til normal pris. Derudover betales et gebyr på 500 kr. Medlemskaberne er ikke personlige og kan bruges frit af firmaets/foreningens medarbejdere/medlemmer. Der gælder samme begrænsninger og regler mht. booking som for almindelige KTK-medlemskaber (kun én åben booking i udendørs sæsonen osv., se baneregler).

Medlemmerne bærer ikke tag.

 

  1. Firmaarrangementer

Hvis I ønsker at lave et tennisarrangement for medarbejdere/medlemmer kan dette aftales med KTKs bestyrelse. Baneprisen vil normalt være lig den almindelige gæstepris (250 kr./180 kr. for hhv. indendørs og udendørs baner). Der kan ydes rabat, hvis de ønskede timer ligger uden for prime time. Kontakt til baneanlæggets café (Café Bane 8) kan formidles, hvis der ønskes forplejning i forbindelse med arrangementet.

Bemærk at for alle anlæggets gæster gælder de almindelige baneregler vedrørende vanding/fejning af baner, korrekt fodtøj, oprydning, osv., se de generelle baneregler.

Er I interesseret i et af ovenstående tilbud kontakt da KTKs bestyrelse på ktk@ktk-tennis.dk