Generalforsamling udskudt til efter 8. juni - dato følger

Da der endnu ikke er løftet på forsamlingsforbuddet på over 10 personer er generalforsamlingen fortsat udskudt.
Vi følger udviklingen og melder ud så snart der er nyt.
Dagsorden, regnskab og budget samt forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med indkaldelsen i marts og er vedhæftet.
Pga. corona-nedlukningen er vi nødt til løbende at revidere budgettet for 2020 efterhånden, som vi får mere information. Et revideret budget lægges ud på hjemmesiden op til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents