Generalforsamling i KTK - tirsdag 25. august kl. 18.30

Efter at være blevet udskudt i et par omgange pga. Corona-situationen, så ser det nu ud til, at det skulle være muligt at kunne afholde den ordinære generalforsamling i KTK tirsdag den 25. august 2020 kl. 18.30 i Café Bane 8, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag til behandling af generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest tirsdag den 4. august på ktk@ktk-tennis.dk

Der vil traditionen tro være mulighed for spisning i caféen inden. Mere info følger med udsendelsen af endelig dagsorden 11. august (se foreløbig dagsorden vedhæftet).

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents