Generalforsamling i KTK - tirsdag 26. marts kl. 18.30

KTK afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30 i Café Bane 8, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag til behandling af generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest tirsdag den 5. marts på ktk@ktk-tennis.dk

Der vil traditionen tro være mulighed for spisning i caféen inden. Mere info følger med udsendelsen af endelig dagsorden 12. marts (se foreløbig dagsorden vedhæftet).

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents