Generalforsamling i KTK - tirsdag 30. marts kl. 18.30

KTK afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. marts 2021 kl. 18.30 i Café Bane 8.
Forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag til behandling af generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest tirsdag den 9. marts på ktk@ktk-tennis.dk

Grundet Corona-situationen har bestyrelsen - ud fra et ønske om at afholde generalforsamlingen med fysisk tilstedeværelse - trukket datoen længst muligt, og vi er klar over, at datoen nu ligger i påskeugen.
Det er desværre stadig meget uklart, om vi vil kunne afholde til det planlagte tidspunkt, og det er meget sandsynligt, at vi må udskyde datoen til et senere tidspunkt.

Mere info følger senest med udsendelsen af endelig dagsorden 16. marts (se foreløbig dagsorden vedhæftet).

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents