Indkaldelse til Generalforsamling i KTK - tirsdag 25. august kl. 18.30

Der indkaldes hermed til Kløvermarkens Tennis Klubs ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 25. august 2020 kl. 18.30 i Café Bane 8 på Kløvermarksvej 34, 2300 Kbh S

Pga. forsamlingsrestriktionerne, så vil der ikke været åbent for servering i selve caféen under generalforsamlingen.

Vedhæftet er indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2019 og budget for 2020. Sammen med regnskab og budget for KTK findes også samlet opgørelse for KTK og KTSC (Kløvermarkens Tennis- & Squashcenter) samt budget for KTSC for 2020.

Desuden er vedhæftet to filer med forslag til generalforsamlingen. Den ene er relateret til et forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen omkring en udvidelse af bestyrelsen, mens den anden indeholder forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.

Da vores kasserer, Mads Terp, ikke genopstiller har vi desuden vedhæftet en beskrivelse af ansvarsområder og arbejdsopgaver, så eventuelt interesserede kan danne sig et indtryk af rollen.

Der skal også vælges ny formand for Juniorudvalget, da Trine Lok desværre var nødt til at stoppe før tid. Vedhæftet er også en beskrivelse af den rolle.

Sæt kryds i kalenderen og mød op!

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents