KTK Klubfest på lørdag er udskudt

Vi har desværre udskudt sommerfesten på lørdag den 26. august pga. for få tilmeldinger.

Mere info om ny festdato følger, når festudvalget har haft tid til at arrangere.

Mvh
KTK Festudvalg