Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med DTF og DGI udarbejdet nogle nye retningslinjer, som vi skal forholde os til, når vi opholder os i tennishallen.

Fra på torsdag den 29. oktober skal man bære mundbind eller visir på alle indendørs steder med adgang for offentligheden. Specifikt for KTK gælder det indgangsområdet og gangarealerne og caféen. Det gælder ikke under spil inde i hallen.

I udgangspunktet er børn under 12 år undtaget fra kravet om at bære mundbind.

Desuden er forsamlingsforbuddet blevet sænket til 10 personer. Det vil sige, at en træningsgruppe med voksne deltagere maksimalt må indeholde 10 personer. Men der må gerne spilles eksempelvis adskilte doubler på tre forskellige baner på samme tid. Der kan godt være flere adskilte træningsgrupper i samme hal. Der skal være mindst én ansvarlig pr. træningsgruppe. Dette betyder, at Drop-in og Fredagsmix kan fortsætte, dog må der ikke roteres mellem banerne.

Der gælder fortsat en grænse på maks. 50 personer for børn og unge op til 21 år for idrætsaktiviteter uden overnatning. Så almindelig juniortræning kan fortsætte på samme vis som hidtil.

Desuden skal nedenstående retningslinjer overholdes:

- Bliv hjemme hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner.

- Husk at holde afstand og husk god håndhygiejne - spritdispensere er opstillet, når du kommer ind i hallen.

- Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale på og udenfor banen.

 

Klubben gør alt for, at der skal være håndsprit til rådighed, men tag også gerne noget med selv, så du er 100% sikker på, at det er muligt at kunne spritte dine hænder af.

 

God fornøjelse på tennisbanen og pas godt på hinanden og jer selv.

Mvh. Bestyrelsen