Referat generalforsamling 2021

KTK's generalforsamling blev afholdt onsdag den 16. juni.
Der var omkring 40 fremmødte, og der blev set både tilbage og frem og fremlagt samlet regnskab for KTK og Centret.

Se referatet og det samlede regnskab og budget for KTK og Centret vedhæftet her.
Mvh Bestyrelsen

 
  Download documents