KTK Open Indendørs 2018/19

Kløvermarkens Tennis Klub afvikler en fleksibel doubleturnering for spillere over 18 år - fra motionisten til 3.divisionsspilleren.
Der spilles kategorierne Mixdouble og Herredouble i 2 rækker / niveauer.
Det er en holdturnering for 2, 3 eller 4  personer pr. hold, der afvikles i KTK, Kløvermarksvej 34, 2300 Kbh S, lørdage kl. 18:00-20:00 og 20:00-22:00 med start i oktober/november (nærmere info følger snarest).
Der spilles 4 kampe pr. hold i perioden fra november til ultimo april.

Nærmere info om deltagergebyr og tilmelding (tilmelding sker efter først til mølle-princippet) vil følge her på siden.

Om rækker og puljeinddeling:
Der spilles i puljer af 4 hold i følgende rækker:
A-række: Div 3 til og med Senior Serie Single 3 og Veteran Division
B-række: Senior Serie Single 4+5, H-rækken og Vet +40 Serie

Det er niveauet på holdets bedste spiller, der afgør, hvilken række holdet som minimum skal tilmeldes i. Man er velkommen til at deltage i flere kategorier, rækker og puljer.

Fleksibel turnering, inddelt i Mix eller HD puljer
Turneringen er fleksibel. Holdene finder selv indbyrdes en lørdag, de gerne vil spille, men hvert hold skal have afviklet en kamp inden for fastsatte spilleterminer/deadlines:

I 2018-2019 blev der spillet på tid, men kampformatet ændres muligvis til bedst af tre sæt i den kommende sæson.
Turneringsprogrammet udsendes hurtigst muligt efter sidste tilmeldingsfrist.

Yderlige praktisk information:
https://docs.google.com/document/d/1-T0qyLq3ORF_ka_hjDfWheE6g5J-19qrbpHCfnEIDzs

Link til resultater fra turneringen 2018-2019:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BhGg5Yqo-9gnQnFjtjgyRChRLVk_wPGi-Jnl6SI-oU

Kontakt til turneringsledelsen:
ktk.indoor@gmail.com


FAQ - til orientering (fra sæsonen 2018-2019)

Q1 Kan I forklare nærmere, hvordan programmet afvikles inden vi tilmelder os?
Det fungerer således at der spilles alle mod alle, i puljer af 4 hold - dvs 3 kampe i perioden 3/11 til 30/3. I april spilles finalerunder hvor finalen enten spilles inden for puljen eller blandt 2 puljer - afhængig af tilmelding. Kampene spilles på tid med 10min opvarmning, 75min aktiv kamptid og 5min sammenpakning. Der tælles positiv difference af vundne partier. Fx resultatet 9-5 = 4 point til vinderholdet og 0 point til taberholdet.

Q2 Jeg har nu tilmeldt mig i HD med 1 hold på 2 personer. Hvornår får man bekræftet tilmeldingen?
Vi sender betalingsvejledning efterhånden som 4 hold er tilmeldt en pulje.

Q3 Kan jeg stille op i flere rækker?
Ja - man er velkommen til at stille op i flere rækker - men også puljer i samme række. Fx 2 HD-puljer i række B og 1 Mix-pulje i række A.
Man kan dog ikke være i samme pulje med sig selv på to forskellige hold, så det kræver at flere puljer oprettes for at man kan spille med i samme række på flere hold.
OBS: ‘Det er niveauet på holdets bedste spiller, der afgør, hvilken række holdet som minimum skal tilmeldes i. Man er velkommen til at deltage i flere kategorier, rækker og puljer.

Q4 Hvor mange puljer oprettet i til KTK Open?
Max 12 puljer á 4 hold.

Q5 Hvor mange hold kan man tilmelde?
Ingen begrænsning - først til mølle princip.

Q6 Et hold kan bestå af 2, 3 eller 4 spillere. Betyder det så, at man kan stille forskelligt op til hver kamp, hvis man f.eks. er 4 på et hold?
Ja. Formålet er at være forberedt på / imødegå skader eller andre forhindringer.

Q7 Hordan det skal forstås,at man kan være op til 4 spillere pr. hold?
KTK Indoor Open er en doubleturnering - i enten HD eller Mix. Man kan tilmelde og spille turneringen 2 personer,hvis man ønsker. Men det er også muligt at tilmelde 3 eller 4 personer, således at man skiftes til at spille de 4 doublekampe henover vinteren. Man kan også bruge spiller nr 3 og 4 som reserver ved fx sygdom eller skader eller andre forhindringer. Det kan være nyttigt idet en aftalt kampdato ikke kan ændres - idet en no show = walk over.

Q8 Spilles der kun lørdage 19-22?
Ja. Tennishallen er eftertragtet med en høj bookingprocent, og derfor er kamptidspunktet begrænset til lørdage enten kl. 19-20:30 eller 20:30-22.

Q9 Der er flere lørdage jeg fx ikke kan spille. Det samme gælder vel for alle andre?
Ja, det er korrekt - turneringen er begrænset til lørdage kl. 19-22. Spilledato/-tid er begrænset til at 2 eller 4 hold ønsker at spille samme lørdag. Det fungerer således, at der skal spilles een kamp i hver af de 4 spilleperioder. Første spilleperiode er 3/11-15/12. Der tildeles spilletider efter først til mølle princippet. Det betyder at man hurtigst muligt bør koordinere med modstanderen og fremsende sit ønske. Man kan løbende følge, hvilke tider der er ledige eller booket i halbookingsystemet.

Q10 Kan man stille op med folk udefra?
Ja. Mixede par/hold fra forskellige klubber er meget velkomne. Vi sigter mod en sjov, hyggelig og jævnbyrdig tennisturnering.

Q11 Kan jeg løbende tilføje spillere på mit hold?
Ja - dog er deadline for at tilføje flere spillere 1/10. OBS max 4 spillere pr hold - og der kan ikke udskiftes spillere/navne undervejs i turneringen. På Mix hold opfordrer vi til at stille 2 damer og 2 herrer - således at man er dækket ind ift sygdom og skader. En aftalt kamp, kan ikke ændres.

Q12 Kan man risikere at en lørdag allerede er optaget, hvis man ikke er hurtig nok?
Ja, det kan man helt bestemt - og det vil sandsynligvis ske mere end een gang. Derfor kan det være en god ide at aftale en backup lørdag med det samme med modstanderne. Man har mulighed for at sende mere end et ønske til kamptidspunkt.

Q13 Hvornår får man besked om holdene, så man kan gå i gang med at finde spilledage, hvor begge hold kan?
Snarest muligt efter betalingsdeadline 2/10 fremsendes kontaktoplysninger på alle holdkaptajner. Herefter kan man begynde at koordinere kampe.

Q14 Er det muligt at spille 2 kampe i samme spillerunde?
Som udgangspunkt vil vi rigtig gerne imødekomme flest mulige ønsker, så hvis alle spillere i kampen er enige, er man velkommen til at fremsende ønske via banebooking-formularen.
OBS: Disse ønsker kommer i sidste række, således at de planlagte kampe i spillerunden prioriteres først, og derefter forsøger vi efterkomme andre ønsker - dvs. at man først kan forvente svar tilbage efter alle prioriterede kampe er planlagt.  

 

PRAKTISK INFORMATION - Om turneringen og sådan gør du (info gældende for sæsonen 2018-2019):

Om KTK Indoor Open:
- Hver kamp spilles på tid, og der tælles differencen af antal vundne partier.
- En kamp spilles af 75 minutters varighed.
- Deltagergebyret benyttes til banebooking og symbolske præmier til nummer et og to i hver pulje.
- Der spilles med egne nye bolde, som holdene selv indbyrdes aftaler at medbringe.
- Kampene spilles i KTK-Hallen, Kløvermarksvej 34 - 2300 Kbh S


Retninslinier KTK Indoor Open:
- Der spilles på tid, og der tælles antal vundne partier.
- En kamp spilles af 75 minutters varighed. Der er afsat 10 minutter til opvarmning hvorefter kampen igangsættes. Der spilles med sideskifte ved ulige partier, men uden pauser.
- Et evt. uafsluttet parti tælles ikke.
- Point tælles ved den positive difference i hver kamp. Fx kamp1: 9-2 = 7 point. Kamp2: 5-8 = 0 point. Kamp3: 7-5 = 2 point.
- Turneringsledelsen anbefaler at sætte en høj alarm til, så alle på banen kan høre, når kampen slutter.
- Aktive kamptider er kampstart 19:10 til 20:25 og 20:40 til 21:55.
- Når først en kampdato er aftalt kan den ikke ændres.
- En kamp der ikke starter rettidigt tabes. Holdet der ikke stiller rettidigt op til kampstart taber kampen. (opvarmningstiden medregnes ikke). Turneringsledelsen udregner med baggrund i vinderholdets øvrige kampe resultatet af w.o. kampen. De fremmødte spillere er velkomne til at benytte den reserverer banetid. (Hvis alle 4 spillere er enige kan aftales ny kampdato som bookes for spillernes egen regning). Turneringsledelsen orienteres via mail om, hvem der er vinder af en w.o. kamp.
- Deltager en ikke-berettiget spiller i en kamp tabes kampen uanset kampens faktuelle udfald.
- Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at vurdere spillerniveauet ved planlægning af puljer og evt. flytte tilmeldte hold - stadig under de overordnede retningslinjer om at bedste spiller er afgørende for rækkeplacering.
- Deltager en spiller som ikke har spillet TennisØst-holdkamp i 2018, og man er i tvivl om, hvilken række man skal tilmeldes, kontaktes turneringsledelsen.

OBS:
Der forefindes gode parkerings- og bade/omklædningsforhold.
Kun rene indendørssko er tilladt i hallen.
Hal-bygningen skal forlades senest 23:30 af hensyn til automatisk tilkobling af alarm. Spillere er selv ansvarlige for eventuel bøde for alarmkald o.lign. ved overtrædelse.
Der spilles efter TennisØst’s retningslinjer for kampe uden dommer og referee. Derfor må spillerne selv håndtere alle afgørelser og nedenstående retningslinjer følges:
- Man dømmer hver især på sin egen banehalvdel og deltager kun i domsafgørelser, hvis den anden spiller anmoder om det. Det gælder alle situationer, f.eks. også om en bold har ramt jorden to gange. Dog kan begge parter dømme net i serven, da nettet er fælles. Ingen andre end spillerne må blande sig i afgørelserne.
- En bold er inde, med mindre man er sikker på, at den klart er ude. Hvis der er tvivl, om en bold er inde eller ude, er den pr. definition inde. Omspil skal undgås.
- En bold, som returneres, er dermed godkendt som inde, dog accepteres ”refleks-returneringer”, hvis der umiddelbart efter slaget kaldes ude/fejl. Spillet skal dog standses umiddelbart. Spiller man videre, accepteres bolden som værende god.
- Hvis en spiller kalder en bold ude og efterfølgende må erkende, at bolden var god mister spilleren pointet.
- Hvis spillet forstyrres af f.eks. en bold der triller ind på banen, skal spillet afbrydes så snart den ene part anser sig for generet. Dette gøres ved at kalde ”let”. Pointet skal herefter spilles om. Hvis man trods det forstyrrende element spiller videre, har man accepteret forstyrrelsen som betydningsløs og kan ikke kræve omspil, når pointet er færdigspillet.
- Serveren har ansvaret for at annoncere pointstillingen, og meddeler stillingen højt og tydeligt før hvert point. Hvis der alligevel er uenighed om stillingen, skal man gå tilbage til den seneste stilling, som begge parter var enige om.

GOD FORNØJELSE!
Mvh KTK

Other services