Indkaldelse til Generalforsamling i KTK - tirsdag 5. marts kl. 18.30

Der indkaldes hermed til Kløvermarkens Tennis Klubs ordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 5. marts 2024 kl. 18.30 i Café Bane 8 på Kløvermarksvej 34, 2300 Kbh S

Vedhæftet er indkaldelse med dagsorden samt regnskab for 2023 og budget for 2024. Sammen med regnskab og budget for KTK findes også samlet opgørelse af resultat og budget for KTK og KTSC (Kløvermarkens Tennis- & Squashcenter).

Desuden er vedhæftet fil med indkomne forslag og oplæg fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

Sæt kryds i kalenderen og mød op!

Med venlig hilsen

KTK's bestyrelse

 
  Download documents